Aurora Hymn

Napulo’g unom ka sugbuanon
Ang manimpalad sa panahon
Badak Aurora ang napalgan
Ilang giugmad gialimahan
Bahandianong kinaiyahan
Bililhong grasya nga sa DIOS gikan
Garbo gayod sa atong nasud
Aurora matahum tang lungsod

Mapahiyumong kababayen-an
Makugihong kalalakin-an
Malamboon kay malinawon
God’s country kon pagatawgon

Ang atong kabataan atong panggaon
Paglaum ta sila sa kaugmaon
Kitang tanan atong ampingan
Balaanong gasa ikaw Aurora

Vocals : Irna F. Rosal
Lyrics : Decca O. Judilla